гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, 082/820-260, 082/820-262, факс: 082/820-256, e-mail: dnt@networx-bg.com


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Предстоящи обучения

 • ЦПО към ТО на НТС – Русе

  стартира от 16.10.2017 г. курс по

  ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

  Учебна програма:

  1.Въведение в компютърните системи;

  2.Операционна система WINDOWS;

  3.Работа с текстообработващи програми /Microsoft Word/;

  4.Работа с електронни таблици /Microsoft Excel/;

  5.INTERNET и общуване чрез електронни средства.

  Продължителност на обучението - 45 учебни часа.

  За информация и записване:

  Тел.: 082-820-257;082-820-262;0878-820-267;0878-820-268

 • „Ваучери за заети лица”

  ЦПО към ТО на НТС - Русe, като регистриран доставчик на обучения по проекта на Агенция по заетостта „Ваучери за заети лица”,организира курсове за одобрените кандидати по схемата.

  Обучения за придобиване на професионална квалификация:

  1.Оператор на парни и водогрейни съоръжения, специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения (правоспособност за огняр);

  2.Оперативен счетоводител, специалност: Оперативно счетоводство;

  3.Офис – мениджър, специалност: Бизнес – администрация.

  Обучения за придобиване на ключови компетентности:

  1. Дигитална компетентност;

  2. Общуване на чужди езици – английски, испански език, немски, румънски, френски.

  За информация и записване:

  Тел.: 082-820-257;082-820-262;0878-820-267;0878-820-268