гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, 082/820-260, 082/820-262, факс: 082/820-256, e-mail: dnt@networx-bg.com


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Предстоящи обучения

  • ЦПО към ТО на НТС - Русe, като регистриран доставчик на обучения по проекта на Агенция по заетостта „Ваучери за заети лица”, организира курсове за одобрените кандидати по схемата.
  • Обучения за придобиване на професионална квалификация: 1.Оператор на парни и водогрейни съоръжения, специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения (правоспособност за огняр); 2.Оперативен счетоводител, специалност: Оперативно счетоводство; 3.Офис – мениджър, специалност: Бизнес – администрация.
  • Обучения за придобиване на ключови компетентности: 1. Дигитална компетентност; 2. Общуване на чужди езици – английски, испански език, немски, румънски, френски.
  • За повече информация: 082-820-257;082-820-262;0878-820-267;0878-820-268