гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

За нас

Териториалната организация на Научно-техническите специалисти – гр. Русе /ТО на НТС – гр. Русе/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. ТО на НТС – гр. Русе е приемник и продължител на творческите традиции на Първото Българско техническо дружество, основано през 1885 год. в гр. Русе. Член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.

ТО на НТС – гр. Русе осъществява своята дейност в полза на своите членове и на цялото общество в областта на техниката, икономиката и селското стопанство. Основните й дейности са научно-техническа, консултантска и квалификационна.

Център за професионално обучение към ТО на НТС – Русе притежава лиценз, издаден от НАПОО за провеждане на квалификационни курсове по 40 професии и 76 специалности от областите на образование и обучение - Стопанско управление и администрация, Техника, Производство и преработка, Архитектура и строителство, Социални услуги, Услуги за личността.